Projekt: Ypsomed, Umbau Restaurant, Solothurn / Solothurn, 2022

Architekten:  Giraudi und Partner Architekten AG
Bauherr: Ypsomed AG

21 Fotos
k-gir-ypso3-002
k-gir-ypso3-011
k-gir-ypso3-013
k-gir-ypso3-023
k-gir-ypso3-024
k-gir-ypso3-028
k-gir-ypso3-032
k-gir-ypso3-034
k-gir-ypso3-040
k-gir-ypso3-045
k-gir-ypso3-052
k-gir-ypso3-058