Projekt: Ypsomed, Umbau Umkleidezone, Solothurn / Solothurn, 2022

Architekten:  Giraudi und Partner Architekten AG
Bauherr: Ypsomed AG

20 Fotos
k-gir-ypso2-002
k-gir-ypso2-102
k-gir-ypso2-105
k-gir-ypso2-107
k-gir-ypso2-125
k-gir-ypso2-201
k-gir-ypso2-204
k-gir-ypso2-300
k-gir-ypso2-302
k-gir-ypso2-330
k-gir-ypso2-332
k-gir-ypso2-335